Danuta Laskowska
Marketing & Business Development Manager
DL

Danuta Laskowska

Marketing & Business Development Manager

Danuta wspiera rozwój Kancelarii MFW Fiałek. Odpowiada za obszar marketingu i business development.

Danuta posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wewnętrznych działach marketingu wiodących polskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w business development oraz w marketingu dla firm z sektora usług profesjonalnych.

Danuta posiada również doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz zarządzania projektami, w tym w realizacji projektów unijnych.

Języki: polski, angielski.